SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Sincronització de materials per alumnes amb NEE
September 5th, 2010 by DARIO

Grup de treball 2009-2010

Aquest treball neix amb el proposit de dotar al Departament de Matemàtiques del material necesari per treballar amb els alumnes amb NEE als quals s’els aplica una Adaptació Curricular Individual Significativa. La idea es que els alumnes treballen un mateix material a l’aula de referencia com a l”aula de PT, i a més, que aquest material tinga sempre la major relació posible amb els contiguts que s’estan impartint a l’aula per a la resta dels seus companys.

Els materials estan organitzats en fitxes soltes agrupades en blocs i apartats. A més, estan codificats segons el nivell curricular adaptat que deuria tindre l’alumne i, també, segons dificultat dintre d’aquest mateix nivell.

Els blocs treballats han sigut: Àlgebra, Geometria i Proporcionalitat. Ens ha sigut imposible abastar la resta de camps, aquesta serà la feina de continuació per al próxim curs. Així mateix, el material s’anirà ampliant, any rere any, afegint activitats dels mateixos nivells o ampliant-los fins que pogam atendre tots els nostres alumnes.

Esperem que aquest treball siga de utilitat per a tot el professorat i acceptem totes les sugerencies i propostes de millora, així com possibles colaboracions.

El treball ha sigut realitzat per:

– Mª José Morralla Nicolau, professora de matemàtiques
– Francisco Javier Agulló Guerrero, professor de matemàtiques
– Maria Almudena Salgado Rodríguez, professora de PT
– Concepción Albert Ferrero, professora de PT
– Darío Rozalén Badal, professor de matemàtiques

Per part dels autors es permet la utilització, reproducció i modificació parcial o total d’aquestos materials. Pero mai el seu ús comercial.

Descarrega el treball


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 5 13 ?
 
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa