SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Que hacer los primeros dias de clase
January 5th, 2010 by DARIO

Grup de treball 2007-08 al qual vam tractar de fer una guia per al professorat per afrontar els primers dies de clase. Tant per als primers dies del curs com per a un professor sustitut que arriba en qualsevol moment.

Considerem bàsic un bon ambient a l’aula i bon coneixement dels nostres alumnes, i ells de nosaltres. Per aixó, el treball consisteix en una recopilació d’activitats de tres tipus:

1) Presentació tant dels alumnes entre ells com del professor

2) Disciplina. Aquestes activitats tracten d’establir les normes que es respectaran a clase tant per part dels alumnes com del professor. La idea es fer particeps als alumnes.

3) Avaluació inicial de qualsevol grup i curs. Aquestes activitats pretenen descobrir la potencialitat dels alumnes a distints blocs de comprensió bàsica matemàtica independientment de conceptes concrets que l’alumne pot o no recordar del curs pasat. Em considerat els blocs: Àlgebra, Geometría i visió espacial, Aritmètica, Lógica e interdisciplinaritat, Lectura comprensiva i Puzzles.

El treball ha sigut realitzat per:

Ana Isabel Sánchez López
Pau Gonzalez Oller
Marco Antonio Ruiz Castillo
Darío Rozalén Badal

Descarregar el treball


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 6 10 ?
 
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa