SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Bulimia y anorexia
January 5th, 2010 by DARIO

Treball realizat al CAP 2005-2006, al qual fem una aproximació als transtorns nutricionals que sofreix la societat occidental. Aquests transtorns s’inicien normalment a l’etapa educativa i es per aixó fonamental el paper de l’escola i els professors.

El treball recull articles de prensa com a punt de partida per assumir l’importancia del problema, relaciona aquests transtorns amb la societat a la que vivim, descriu els síntomes de les enfermetats i comenta actuacions que ja funcionen a diversos centres educatius, etc.

Autors:

Isabel Cervera Sosa y Darío Rozalén Badal

Descarrega el treball

Aquest treball es va exposar al CAP amb la següent presentació de diapositives:

Descarrega la presentació


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 4 4 ?
 
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa